null
[]

Stade: Odder

Vægtændring sidste 31 dage: N/A


Real-time data

Dato for data: N/A

Indetemperatur

Fugtighed

Ude temperatur

Batteri